:: Lĩnh vực hoạt động ::

Dịch vụ của công ty

Công ty chúng tôi chuyên về thương mại . Mua ,bán các mặt hàng về văn phòng phẩm, vật tư ngành in vv.

chúng tôi có dịch vụ bảo hành , bảo trì những sản phẩm mà chúng tôi bán ra