Hướng dẫn đặt hàng online

1. Hãy lựa chọn sản phẩm bạn cần mua ở trang web chúng tôi.

2. Bấm vào tên sản phẩm để xem chi tiết và thông số của sản phẩm.

3. Hãy gọi cho chúng tôi tel : 0908110373 hoặc 08-39897997 để biết phương thức mua , bán

Chúc vui vẻ.